TJÄNSTER
Rådgivning & Chefsstöd – Chefsängel som leder till kloka beslut

Det finns gemensamma drag hos framgångsrika ledare – passion, energi, entusiasm, språk, tonfall, kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck. Passion handlar om att ha kompetens, erfarenhet och engagemang i verksamheten samt att vara beredd att ta itu med problem och utmaningar från flera olika håll, på ett faktabaserat sätt. Göra det som är bäst och utgå från organisationens uppdrag. Uthållig i motgång och med fokus på målet/uppdraget. Vara tydlig och skapa ett tillitsfullt ledarskap som ger trygghet och engagemang.

 

Vänliga, empatiska ledare som är omtänksamma och lyhörda ger mervärde. En vänlig ledare är inte nedlåtande mot en medarbetare som begått ett misstag utan uppmuntrar till att lära av misstaget. Dessa egenskapaer utveckla och förstärka dessa egenskaper förstärks ledarskapet.

 

En chefsängel är en erfaren ledare som bidrar med kompetens, erfarenhet och nätverk inom sin bransch till både företaget och ledares framgång. Chefsänglar är professionella och är en källa till stöd och information som bidrar till tillitsfulla chefer samt verksamheter med bra resultat.

 

Ibland kan man som ledare behöva bolla olika sakfrågor och sin egen personliga utveckling. Det kan kännas bra att bli coachad av någon utomstående med egen ledarerfarenhet, för att få perspektiv och komma framåt i processen.

 

Ett uppdrag startar med att vi träffar personen och får tillgång till strategier, verksamhetsplaner, årsbokslut, medarbetarundersökning, kundundersökning, revisionsrapport och sådant som beskriver individens ansvar; befattning, mål m m. Därefter träffas vi regelbundet i olika möten, per telefon, skype eller mail så ofta som det behövs.

BOKA

Dela detta med en vän