OM OSS
vi stödjer människor och organisationer med att flytta fram positionerna.

birgittabjork_foto-visio-larshallstrom_1100px/

Betula* Utveckling (BU) startades 2013 av mig, Birgitta Björk.

 

Viljan att kunna vara med i skapandet av och bidra till framgångsrika sunda organisationer och ledare är grunden till att jag startade företaget.

 

Med min mångåriga erfarenhet av ledarskap med inriktning på utveckling, både inom offentlig verksamhet och näringslivet, vet jag att det finns ett värde i att som ledare byta mellan det offentliga och näringslivets verksamheter – för en ökad förståelse, samt utbyte av kompetens och erfarenhet.

 

Genom mitt arbete som ledare och konsult i både offentlig verksamhet och det privata näringslivet har jag blivit en brobyggare.

 

En chefsängel är professionell och en källa till stöd och information som bidrar till att skapa tillitsfulla chefer och verksamheter med bra resultat. Vi vill bidra till att verksamheter utvecklas och har ledare som är kompetenta och erfarna för det uppdrag som de ska ansvara för, samt utvecklar och stärker de egenskaper som skapar tillit och trygghet. Att vara nyfiken på både verksamhet och människor skapar en bra grund för engagemang och arbetsglädje. Alla vill känna sig sedda och behövda.

 

Jag genomför uppdrag som chefsängel där jag som erfaren ledare bidrar med min kompetens, erfarenhet och nätverk till både chefens och hela företagets framgång.

 

Jag vill själv vara – och uppmuntra andra att vara – rakryggad i en krokig värld.

 

*Betula är latin och betyder björk.

BAKGRUND

Birgitta Björk har mer än 20 års erfarenhet från ledande strategiska och operativa befattningar inom offentlig förvaltning och näringsliv. Hon är en erfaren ledarskapsutvecklare, mentor/coach, förändringsledare, verksamhets- och organisationsutvecklare, styrelseledamot och föreläsare.

 

En gedigen akademisk utbildning med pedagogisk inriktning, ett flertal högre chefsutbildningar, diplomerad affärscoach, certifierad handledare inom sorgebearbetning och certifierad styrelseledamot samt styrelsementor.

 

Birgitta är själv en förebild för det etiska och professionella ledarskapet.

Hjälper företag och ledare att flytta fram positionerna

Drivkraften i Betula Utveckling är att göra skillnad. Att få med människor på de förändringsresor som måste göras, stödja människor och organisationen i att samverka, utvecklas och nå resultat.

 

Birgitta har lång erfarenhet av att genomföra komplext utvecklingsarbete med mycket goda resultat som också bidragit till att skapa attraktiva arbetsplatser. Detta kräver engagemang, handlingskraft och tydlighet.

BRANSCHERFARENHET

Birgitta Björk har erfarenhet från både offentlig verksamhet och många branscher i det privata näringslivet – här är en kort uppräkning;

Statlig myndighet, Sjukhus, Utbildningsverksamhet bl a högskola, Medicinsk forskning, Bemanningsföretag affärsområde totalentreprenad, Miljöfrågor, Trafikfrågor/infrastruktur, Livsmedelsfrågor och Verksamhetsstöd.

Några röster om Birgitta Björk

”Är senior förändringsledare med över 20 års chefserfarenhet sam de senaste åren som konsult. Är utbildad sjuksköterska och lärare samt har ett flertal längre ledarutbildningar. Birgitta är engagerad, handelskraftig, tydlig och resultatinriktad med ett stort patos och integritet, samt har lätt för att få människor med sig. Birgittas samlade erfarenheter ger ledningen stöd i komplexa förändringsskeden och hon kan vägleda vilken ansats som är mest effektiv i olika utmaningar. Birgitta är erkänt duktig på att få ett grepp om läget, mobilisera verksamheten att komma med i förändringen och i samspel med verksamheten arbeta fram förenklingar och nyskapande på både kort och lång sikt.”

Anna Erlandsson, konsult

 

”Verksamheten kännetecknas av en värdegrund som har kunden i centrum. Värdegrunden kännetecknas av att ge medborgarna service av hög kvalitet som borgar för likvärdighet och rättssäkerhet. Ledarskapet präglas av dynamik där medarbetarnas engagemang, delaktighet i beslutsprocesser och verksamhetsutveckling utgör grunden. Avdelningens åtagande fullföljs genom väl förankrade arbetssätt och effektivt resursutnyttjande som resulterar i kontinuerlig utveckling. Avdelningen är genom ledarskap, professionella myndighetsutövning, dialog med kunderna, tillämpade beslutsprocesser och medarbetarnas delaktighet och kreativitet en god förebild i Stockholm Stad.”

Motivering till utmärkelsen ”Kvalitetspriset 2005” i Stockholms Stad, som gavs till
Hälsoskyddsavdelningen på Miljöförvaltningen (under Birgitta Björks ledarskap)

UTMÄRKELSER
  • Utsedd till ”Årets mentor i Stockholms Län 2014” av Almi företagspartner.
  • Mottagare av ”Q80s externa pris 2014” från ”Q80 – det professionella nätverket för engagerade kvinnor”.
  • Presenterad som ”Förändringsledare i medborgarnas tjänst” i Riksskatteverkets interna informationsmaterial (2001).
  • ”Kvalitetspriset 2005” i Stockholms Stad, som gavs till Hälsoskyddsavdelningen på Miljöförvaltningen.
  • Birgitta Björk, Betula Utveckling, Stockholm, innehar Hartman-Kinsel profil, Certifieringsnivå III.
ÅRETS MENTOR 2014Q80s EXTERNA PRIS 2014RSV 2001STHLM STAD 2005Hartman-Kinsel

Dela detta med en vän