VÅRA TJÄNSTER
DET SPELAR INGEN ROLL HUR KOMPETENT OCH STARK DU ÄR. INGEN GÖR KARRIÄR PÅ EGEN HAND.

Varje företag, organisation och individ är unik, vilken kultur den har, var man befinner sig, vilka utmaningar som finns, vilka lösningar som görs, vilken framtid som önskas och vilka ledare samt medarbetare som rekryteras. Att lära av andra är ett bra sätt att lyckas och nå framgång. Betula Utveckling har driv och passion för att skapa förutsättningar för att få flow mellan människor och verksamhetens uppdrag. Vi har lång erfarenhet av utveckling av organisationer, ledare, ledningsgrupper, medarbetare och team.

UTVECKLING

Varför är en del så skickliga på att utveckla sin verksamhet?

Är det förmågan att utveckla en verksamhet något medfött som vissa är bra på men andra inte? Är det ren tur? Finns det några egenskaper som behöver tränas upp? Är det skillnad att på att utveckla verksamheter i offentlig sektor och näringslivet? Är det slumpen som avgör om det blir ett framgångsrikt utvecklingsarbete eller ej?

 

Verksamheter som kontinuerligt lyckas utveckla sin framgång lever inte på slumpen. Nyckeln är att fråga sig VAD framgångsrika organisationer fokuserar på och VARFÖR de gör just detta, och fokusera mindre på hur de gör saker (vilka metoder som de använder).

 

Hur bra är din verksamhet? Vill du ha stöd i ditt utvecklingsarbete och veta vilka områden som påverkar utvecklingsförmågan?

LÄS MER & BOKA
RÅDGIVNING

Chefsängel – rådgivning och stöd för dig som är chef och ledare

Varje person har potential att växa som ledare i sin organisation. Ledarskap är detsamma som inflytande. Det är en process som handlar om att påverka andra människor. Produktivitet är en viktig måttstock i alla verksamhet och ledarskap.

 

Är du en god ledare kommer dina medarbetare att göra det som förväntas av dem.

 

Vill du mäta effekten av ditt ledarskap ska du ställa dig följande frågor: Är vi produktiva på rätt sätt? Inspirerar jag som ledare andra? Stöttar jag mina medarbetare i den utsträckning som jag borde? Fortsätter organisationen prestera även om jag inte är närvarande?

LÄS MER & BOKA
FÖRELÄSNING

Inspirerande och utvecklande föreläsning

Birgitta Björk är en erfaren och inspirerande föreläsare som når fram och berör, både mindre och större grupper, med sina föreläsningar inom områdena ledarskap, arbetsmiljö, inköp och upphandling samt personlig utveckling.

 

Hon ställer frågor som ”Har du vett och etikett i ledarskapet?” och ”Är du en morgondagens ledare, en sådan som skapar arbetsplatser för integration och mångfald?”

LÄS MER & BOKA
UPPDRAG

Lyfter verksamheten till en ny nivå

Skulle det vara värdefullt att ha ett stöd vid din sida när du ska utveckla verksamheten? En konsult som har ett utifrånperspektiv? Som inte är hemmablind? Som är en erfaren förändringsledare som bidrar med struktur och energi?

LÄS MER & BOKA

Dela detta med en vän