TJÄNSTER
Lyfter verksamheten till en ny nivå

”Jag pratar inte bara om det, utan går även in och gör uppdrag som interimschef eller managementkonsult”

Birgitta Björk arbetar med en organisations och verksamhets strategi, samverkan, ledarskap både i rollen som interimschef eller som senior managementkonsult.

 

Arbetet anpassas efter situationen och metodiken väljs utifrån utmaningen. Involvering av chefer, medarbetare, fackliga representanter, politiker, styrelser och kunder görs för att inhämta allas perspektiv och engagemang vilket bidrar till ett lyckat utvecklingsarbete.

interimschef

Interimschefen är en erfaren ledare som går in under en kortare eller längre period i både offentlig och näringslivsverksamhet och ersätter en kritisk ledningsfunktion, genomför en större förändring eller implementering eller driver ett enskilt projekt.

 

Det är en kombination av ledande befattningshavare, konsult och projektledare.

När uppgiften är avslutad avslutas uppdraget.

SENIOR MANAGEMENTKONSULT

Konsulten utvecklar och analyserar verksamheter och funktioner. Hur ser det ut idag (nuläge) och hur skulle det organisationen vilja att det såg ut (önskat läge)?

Hur stor är skillnaden mellan nuläge och önskat läge?

En handlingsplan upprättas och arbetet genomförs.

BOKA

Dela detta med en vän