chefsängel birgitta björk betula utveckling

Chefsängel – en källa till information och ökad tillväxt

En chefsängel är en erfaren ledare som bidrar med kompetens, erfarenhet och nätverk inom sin bransch till både företaget och ledares framgång.

 

Att hitta en chef som har rätt kompetens, erfarenhet, ledaregenskaper, nätverk, passar in i kulturen och motsvarar uppdragsgivarens samt fackliga organisationers krav, är nödvändigt för att nå resultat och framgång.

 

För att få en effektiv introduktion av en nyanställd chef som har sitt fokus på företagets uppdrag och resultat, är det bra – både för företaget och nya chefen – att få ett bra stöd i form av en chefsängel som har erfarenhet, engagemang och tid att genomföra processen.

 

En chefsängel är en viktig roll för att stödja och utveckla bra chefer som driver attraktiva och framgångsrika verksamheter med bra resultat. Behovet finns i både näringslivet och offentliga sektorn.

 

Chefsängelns uppdrag är att ha en helhetsbild, ett utifrån-och-in perspektiv på företagets uppdrag och resultat samt stödja chefen i att fokusera på detta.

Chefsängeln bidrar med rådgivning och information till styrelser, politiska ledningen, verksamhetsledning och chefer för att ge en helhetsbild av organisationens status.

 

Det är viktigt för Sverige att fler organisationer och företag blir framgångsrika genom att ha sunda chefer, som tillsammans med medarbetarna, åstadkommer bra resultat i verksamheten. Framgångsrika verksamheter och chefer skapar tillväxt och anställer människor som i sin tur skapar ökad tillväxt.

 

Chefsänglar är professionella och en källa till stöd och information som bidrar till att skapa tillitsfulla chefer och verksamheter med bra resultat.

 

Anlita en chefsängel idag!

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

fyra × ett =

Dela detta med en vän