tillitsfullt ledarskap

Tillitsfullt ledarskap

Tillit betyder ”förtroende, tillförsikt, tilltro”.  Motsatsordet är ”misstro”.

 

I tider av förändringar är det viktigt att skapa tillitsfulla relationer som visar på förtroende vilket skapar trygghet och gör människor mer självgående.

 

Att ha någons förtroende är positivt, minskar stress och är hälsobefrämjande, medan motsatsen – att någon misstror dig – innebär negativ upplevelse av ifrågasättande, vilket skapar otrygghet, stress och ohälsa.

Ett tillitsfullt ledarskap leder till bättre hälsa och mindre behov av kontroll, regelstyrning, detaljerade instruktioner och upprättade kontrakt för allting.

 

En muntlig överenskommelse, ett handslag, ett mail etc. ska vara tillräckligt i en tillitsfull relation mellan chef och medarbetare. Walter Osika läkare, forskare och föreståndare för social hållbarhet på Karolinska Institutet, har studerat hur tillit påverkar människor.

 

Höga krav och låg egen kontroll är en stor risk för stress och utmattning. Om detta sedan kombineras med lågt socialt stöd och en obalans mellan utförd insats och ersättning, blir det en extra påfrestning. Hög tillit leder inte automatiskt till något bra – människor med hög tillit kan ha svårt att ta till sig råd.

 

Orsaken till bristande tillit kan ha flera orsaker. Tidigare svek i livet kan påverka i vilken grad vi litar på andra. Miljön vi vistats i påverkar också hur tillitsfulla vi känner oss – en invand miljö skapar trygghet och tvärtom.

 

För att bygga upp tillit handlar det i grunden att bete sig på ett schysst sätt.

Se till att det är balans mellan krav och egenkontroll

Så skapar du tillit i teamet:

 1. Var ärlig och transparent
  Behandla alla lika och ta ansvar för dina handlingar.
 2. Minska medarbetarnas stress
  Balansera krav du ställer och egenkontrollen du ger.
 3. Skapa en lugn och avslappnad arbetsmiljö
  Sprid lugn genom att vara en lugn, kompetent och beslutsför chef.
 4. Ge beröm och feedback
  Se medarbetarna och rör dig bland dem regelbundet.
 5. Var rättvis och behandla alla lika.
 6. Ta ansvar och skyll inte ifrån dig.
 7. Var en förbild – håll det du lovar.

 

Se till att det är balans mellan krav och egenkontroll samt ge stöd om det behövs. Trygga människor blir mer avslappnade och upplever mindre stress. Motsatsen är människor som upplever höga krav, lite kontroll och obefintligt stöd vilket leder till stress. Arbetsplatsens omgivning påverkar också medarbetaren; en lugn, vacker och behaglig miljö påverkar sinnet positivt.

 

Var en tillitsfull ledare!

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

5 × 3 =

Dela detta med en vän