blogg_korruption_betulautveckling

Korruption

Makt korrumperar inte. Rädsla korrumperar – kanske rädsla för att förlora makten.

John Steinbeck

Transparency International Sverige mätning år 2017
”Sverige mest korrupta landet i Skandinavien enligt organisationen Transparency Internationals bedömning”.  

– Vi vill ju se att Sverige är ett korruptionsfritt samhälle. Det är naturligtvis en vision, men det här att vi faller så pass kraftigt i den här mätningen tycker jag är utomordentligt sorgligt, säger Ulla Andrén som är ordförande för Transparency International Sverige.

 

Nya Zeeland minst korrupt.
Varje år mäter Transparency International den upplevda korruptionen i olika länder, på en skala från 0 till 100 där 100 är fritt från korruption.

180 länder finns med i den senaste mätningen, gjord under 2017.

Bäst är alltså Nya Zeeland, på 89 poäng. Sist ligger Somalia på 9 poäng. Sverige ligger kanske bra till internationellt, med en sjätteplats och 84 poäng – men vi har tappat 4 poäng sedan året innan. På Transparency International oroas man, eftersom ett tapp på fyra poäng anses vara mycket i sammanhanget.

 

Sverige värst i Skandinavien

Enligt Transparency International är Sverige nu det mest korrupta landet i Skandinavien. Bland orsakerna finns förra årets myndighetsskandaler.

– Jag är ju inte direkt förvånad, för att vi har ju haft, tyvärr, ett stort antal korruptionsskandaler i Sverige under förra året. Vi kan prata om Statens fastighetsverk, Polismyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen, och på den kommunala och landstingsnivån har också inte varit så uppmuntrande, säger Ulla Andrén.


Finns det några områden som är extra bekymmersamma här?

– Offentlig upphandling är ju ett sådant område. Det händer allt för ofta att det är problem i offentlig upphandling.

 

”Vi är absolut mycket naiva”

Transparency International vill nu se en nationell handlingsplan mot korruption.

– Vi har ju föreslagit att regeringen ska initiera ett arbete med en nationell handlingsplan mot korruption. Vi har också anslutit oss till Agenda 2030 som säger att man ska göra allt man kan för att minska mutor och korruption. Vi ser inte riktigt att vi är på väg dithän just nu, säger Ulla Andrén.

 

Har vi varit lite naiva kring det här med korruption i Sverige?

– Vi är absolut mycket naiva. Vi tror att korruption är något som händer där borta men inte här, men så är det inte.

 

Dyster läsning
Globalt sett är rapporten en dyster läsning. Mer än två tredjedelar av de 180 länder som tas upp hamnar under 50 poäng på skalan. Mer än sex miljarder människor lever i länder som bedöms ha en hög nivå av korruption. I rapporten har man också mätt sambandet mellan korruption och skydd av civilsamhälle och medier. Ett svagt civilsamhälle anses öka risken för korruption, länder med omfattande korruption var också farligare att arbeta i för journalister.”

(Källa: SVT Nyheter 20180221)


 

Transparency Internationals har en definition som är: ”Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning.”

Inga-Britt Ahlenius argumenterar för en modern och internationell definition av korruption. ”Korruption är att missbruka makt-  eller förtroendeställning för personlig förmån eller till förmån för annan person eller grupp till vilka man har ett lojalitetsförhållande”.

 

Det finns risk att korruption kommer att växa och bli svårare att kontrollerat om vi inte sätter in åtgärder i tid.

 


 

Fackförbundet Ledarna har tagit fram riktlinjer för att arbeta förebyggande med korruption.

För att undvika och förebygga korruption du behöver vara extra vaksam bl.a. följande situationer:

 • Vid representation.
 • När du tar emot eller blir erbjuden en gåva.
 • När du erbjuder någon en gåva.
 • Om ditt agerande ger dig fördelar som du helst vill dölja för din arbetsgivare.
 • Om du rekryterar eller ger uppdrag åt en släkting eller vän.

 


 

Regler, lagar och riktlinjer

Utgå från vad lagen säger – och din arbetsgivares antikorruptionspolicy ska utgå från lagstiftningen. ”Näringslivskoden” som är framtagen av Institutet Mot Mutor visar också på juridiska och etiska varningsflaggor som vi alla kan hålla ögonen på.

 

Om du blivit erbjuden en förmån från någon annan än din arbetsgivare, behöver du se upp. Samma sak om du vill erbjuda någon utanför din organisation en förmån.

 

Här är exempel på varningsflaggor, hämtade från ”Näringslivskoden”:

 • Förmånen har ett värde som inte är obetydligt.
 • Förmånen lämnas frekvent till samma mottagare.
 • Förmånen erbjuds i nära anslutning till ett beslut eller affärsförhandlingar som berör den som erbjuder den.
 • Förmånen består i deltagande i till exempel evenemang där även mottagarens vänner eller anhöriga bjuds in.
 • Förmånen lämnas i hemlighet.
 • Förmånen avviker från allmänt accepterade umgängesformer mellan olika företag och organisationer.
 • Förmånen initieras av mottagaren.
 • Förmånen erbjuds mot löfte om en motprestation från mottagarens sida.
 • Förmånen är i huvudsak avsedd att användas privat.
 • Förmånen består av pengar, presentkort eller liknande.
 • Förmånen består av lån, borgensåtagande eller liknande, med ovanligt förmånliga villkor.
 • Förmånen lämnas i form av dold provision från någon som inte är mottagarens arbetsgivare.
 • Förmånen består av rätt att nyttja exempelvis båt eller sommarstuga för privat bruk.

 


 

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet handlar framförallt om att ha en gemensam värdegrund i företaget. Prata regelbundet med dina medarbetare om värderingar, beteenden och gränser, kopplat till ert dagliga jobb och konkreta situationer. En vanlig orsak till korruption på arbetsplatsen är okunskap eller omedvetenhet. Därför behöver du sprida kunskap till dina medarbetare om lagstiftningen kring korruption och vilka riktlinjer ni har i organisationen.

 

Fyra punkter för förebyggande arbete:

 • Prata om era gemensamma värderingar.
 • Sprid kunskap om korruption och vilka risker som finns.
 • Ta upp etiska frågeställningar kopplade till konkreta situationer med dina medarbetare.
 • Se till att dina medarbetare förstår och kan följa de lagar och regler som finns.

 

Antikorruption är en del av hållbarhetsarbetet

Att jobba medvetet mot korruption är inte bara en fråga om att hantera risker på arbetsplatsen. Det är också en del av organisationens ansvarstagande gentemot samhället i stort och en del av hållbarhetsarbetet.

 

Chefen – en förebild?
Chefens agerande är helt avgörande för etiken och kulturen i organisationen. En chef bör fråga sig: ”Vilken sorts organisation ska jag lämna efter mig”? Företag som eliminerar korruption är mer attraktiva och tjänar mer pengar än andra företag. Antikorruptionsarbete är inte bara en hygienfaktor utan också en attraktivitets- och affärsmöjlighet.

 

Arbeta enligt nedanstående:

 1. Håll dig borta från domstolen
 2. Följ lagen
 3. Handla etiskt
 4. Var en förebild – var rakryggad i en krokig värld!

Det sägs att makten korrumperar, men det är i själva verket makten som attraherar korrupta. De kloka attraheras av andra saker än makt.

David Brinkley

Bloggens bild illustrerar ”fisken ruttnar från huvudet och nedåt” – ett ordspråk om korruption (när en organisation eller stat misslyckas, är det i högsta ledningen som man troligast hittar orsaken).

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

4 × 3 =

Dela detta med en vän