BetulaUtveckling_digitaltledarskap

Digitalt Ledarskap

Vad krävs av morgondagens ledarskap?

Arbetsmarknaden förändras och takten är snabb. Globalisering, automatisering och digitalisering föder nya typer av organisationer, företag och andra sätt att strukturera arbetet på. Nya arbetsområden skapas, roller och ansvar förändras, försvinner och nya uppstår. Detta påverkar ledarskapet. Kan chefen få en robotkollega? Kan chefen bli en app?

 

Det finns redan idag digitala chefsfunktioner.  Ett digitaliserat arbetsliv behöver ett digitalt ledarskap. Det mänskliga mötet och svåra samtal kan inte robotiseras bort. Ledarskapet är och förblir centralt för välfungerande organisationer, men chefskapet kommer sannolikt att se annorlunda ut och kanske ersättas i vissa moment med en app.

Framtidens viktigast färdigheter är att ledare och medarbetare är anpassningsbara och kan leda sig själva. Det ställer nytt sätt att tänka vid rekrytering och se till att matcha kompetenser med de utmaningar som företaget har – kompetensförsörjningsstrategi för både medarbetare och maskiner (Artificiell Intelligens – AI). Vad kan göras med egna resurser, vad kan göras med konsulter och vad kan automatiseras?

Digitaliseringsfrågor är inte en IT- avdelnings ansvar utan digitalisering är en integrerad del av all verksamhet.

Skapa forum för kommunikation både personliga och digitala mötesplatser för att öka delaktigheten hos medarbetarna och kunderna. Ge exempel på vad förändringen innebär exempel på processer som digitaliserats t.ex. banker och Skatteverket har idag många tjänster via nätet. Vilka tjänster kommer kunder/medborgare att efterfråga i framtiden? Hur kan de tjänsterna digitaliseras och utvecklas tillsammans med kunden/medborgaren? Företag har mycket information som bör hanteras på ett standardiserat sätt för att vara åtkomligt, tolkningsbart och kvalitetssäkrat för att ge fakta som underlag för beslut. Digitaliseringsfrågor är inte en IT- avdelnings ansvar utan digitalisering är en integrerad del av all verksamhet. Lyckat digitalt ledarskap förenar informationsprinciper i ledningsprocesserna som ett stöd för digital framgång.

 

När globalisering och digitalisering ökar förändringstakten är behovet av att fatta snabba beslut är de viktigaste färdigheterna för dig som ledare och för dina medarbetare är det att vara anpassningsbar och bra på att leda sig själv.

 

Boktips!
Vill du fördjupa dig i det digitala livet och möjligheterna?
Läs ”Liv 3.0 : att vara människa i den artificiella intelligensens tid” av Max Tegmark (Volante förlag).

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

fyra × 3 =

Dela detta med en vän