blogg_rekorderlig_betulautveckling

Rekorderlig

Hur vill du uppfattas av andra? Vad vill du att andra ska tänka och säga om dig? Är ordet rekorderligt ett ord som attraherar dig? Har du träffat någon som du skulle säga är en rekorderlig person? Vilken känsla skapade den personen hos dig? Ordet används inte så ofta men ger en bra beskrivning på en genuin och hederlig person som man litar på.

 

Synonymer till rekorderlig är bl.a. präktig, pålitlig, duktig, rejäl, ordentlig, skötsam. Att vara en rekorderlig person är något att eftersträva i alla relationer och möten. Det är egenskaper som skapar trygghet och tillit, vilket är grunden för gott samarbete både privat och i arbetslivet. Som ledare är det nödvändiga egenskaper för att uppfattas som trovärdig och attraktiv.  En rekorderlig chef skapar en sund arbetsmiljö, attraherar bra medarbetare som vill vara med och påverka företagets resultat och image.

En rekorderlig chef skapar en sund arbetsmiljö

Motsatsen till att vara en rekorderlig person är att bl.a. att vara oskicklig, opålitlig, oduglig, instabil, slarvig och försumlig. Genom att uppföra sig på det sättet förstör man för sig själv, kollegor, företaget och kunder – vilket ger bristande förtroende, som i förlängningen leder till att man blir bortvald. Konkurrensen är hård och ingen vill bli lurad, utan man vill arbeta för och göra affärer med hederliga personer som håller det de lovar och möter alla med respekt.

 

Se till att du själv är en rekorderlig person! Anställ rekorderliga ledare och medarbetare! Arbeta i rekorderliga företag!

 

Umgås med rekorderliga människor!

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

fem × 5 =

Dela detta med en vän