inkludering_framtidshopp_betulautveckling

Inkludering och framtidshopp

Att vara rakryggad i en krokig värld

 

Är du med eller utanför?  Har du en inkluderande personlighet?

Har du en positiv syn på framtiden? Hur skapar du själv ett välmående liv?

Att uppleva sig vara exkluderad och att inte höra till ger känslor av hopplöshet, ilska, chock, förtvivlan, ångest, oro, frustration, rädsla. Att känna ”att jag inte duger som människa” får omfattande konsekvenser för både självförtroendet och självkänslan. Det är ett mänskligt behov i oss att bli sedda, få uppskattning och feedback – att ingå i ett socialt sammanhang. Om vi inte har ett jobb att gå till försvinner en stor del av vår sociala identitet. Isolera dig inte utan delta i nätverk och ta hjälp och stöd från personer som ger dig energi och vill dig väl. Gör saker du tycker om, vistas i naturen, motionera, ät en bra och varierad kost och försök att skapa goda sömnvanor – det ger en bra grund.

 

Det är mänskligt att vilja ingå i ett sammanhang där man har en självklar plats, att ha betydelse och ett värde. Arbetet är en viktig identitetsmarkör och vad vi gör har ofta större betydelse än vem vi är.  Nästa gång du träffar någon fråga ”Vem är du?” och inte ”Vad jobbar du med?”.

 

Var och en av oss har ett ansvar för att bidra till att vara inkluderande personer och möta varje person med genorositet och värme. Ensam är inte stark, utan vi är alla beroende av varandra – inkludering. Det är av stort vikt att du som individ tar plats men samtidigt ger andra plats. Att du kort och gott sträcker på dig och är rakryggad i en krokig värld.

I varje längtan finns en framtid.

Allt hänger ihop

Att ha en positiv syn på framtiden ger glädje, kreativitet, engagemang, generositet, tillit, skapar en vilja att samarbeta, påverka och genomföra – att gå rakryggad och möta världen med öppet sinne. Ofta njuter vi lika mycket av att se fram mot något som av att nå själva målet. Gör saker som känns meningsfulla och var generös mot andra så ökar du ditt eget och andras välbefinnande. Allt hänger ihop!

 

Att prioritera välmående är grunden för allt. Du ska ge dig själv det du behöver för att orka ge omgivningen inspiration, energi, kreativitet, engagemang och glädje. En person som är trygg i sig själv har mindre benägenhet att bli självcentrerad och osäker, och kan ta plats på ett generöst, välmående och ansvarsfullt sätt.

 

I varje längtan finns en framtid. Allt börjar med en längtan efter något, vi väljer en dröm och förverkligar den och gör den till mål. Det finns en tro, det finns ett hopp att en dag så blir drömmen verklighet. Tänk bara på Dr Martin Luther King Jr och hans klassiska ”I have a dream” och Barack Obama och hans ”Yes we can” – kampanj.

 

Jag önskar dig en skön och glad sommar – med välmående, avkoppling och inspiration.

Tillsammans skapar vi en välmående och inkluderande framtid!

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

4 × fem =

Dela detta med en vän