Justistia Rättvisan

Etisk kompass – bemötande och uppträdande i vardagen

Etik har gått från att vara en motivationsfaktor till en hygienfaktor. Det beror på att en genomtänkt etik gör underverk för förtroendet för en organisation, medarbetare och utomstående.

 

Det finns en studie som visar att det viktigaste för att väcka förtroende är att visa genuin välvilja. Därefter kommer kompetens, moralisk integritet, uthållighet och transparens. Etik är att vilja andra människor väl, att verka för att de ska få ett gott liv på den plats man är satt att verka, säger Tomas Brytting, professor i organisationsetik.

 

Det är bra att arbeta förebyggande med vilka värden som styr och ska stödja det etiska arbetet. Problemen kan annars bli större om det inte är uttalat hur saker ska göras och inte göras. Om det inte är tydligt uttalat kommer varje medarbetare att hitta egna strategier, hålla tyst om saker eller ”snacka skit”. Har verksamheten många problem kommer duktiga medarbetare att avsluta sin anställning. Chefen ska vara en förebild och bära organisationens värden.

Chefen ska vara en förebild och bära organisationens värden.

Att diskutera etik stärker både chefens eget och medarbetargruppens engagemang och resultat. Om medarbetarna får prata om svåra saker ger det kraft att hantera problem som annars äter mycket energi i en organisation. Att lyfta problem och viktiga kvaliteter i en verksamhet kan både ta bort energitjuvar och ge ny energi.

 

Etik och moralfilosofi handlar om frågor om vad som är gott, vad det innebär att ta ansvar och hur vi ska leva. Att ha en värdegrund som definierar organisationens värderingar och som är sprungen ur verksamheten. Börja i vardagen. Vad är riktigt viktigt i verksamheten? Varför lägger människor åtta timmar om dagen på att arbeta här?

 

Hur du uppträder och bemöter andra människor har betydelse för din attraktion.

 

Annmarie Palm är journalist i grunden och arbetar numera med det egna företaget Relationista. Hon lär företag, politiker och anställda inom den offentliga sektorn hur deras uppförande i relationerna med kunder och klienter kan vara skillnaden mellan en bra affär eller ett avslutat samarbete.
”– Att uppföra sig är oerhört viktigt, men tyvärr är det många som inte tänker på det. Jag tror att det främst beror på ökad stress.

 

Många blir förvånade när de ser hur det kan påverka företaget. I dag har gott affärsmässigt uppträdande definitivt blivit en viktig faktor när kunder och beslutsfattare bestämmer vilka de ska samarbeta med.

 

Peter Norberg, doktor i etik och ekonomi vid Ersta Sköndals högskola, är specialiserad på etik, ekonomi och moral på finansmarknaden. Enligt honom är synen på effektivisering en av anledningarna till att det affärsmässiga uppträdandet ofta hamnar i skymundan.

 

”– Problemet kan antingen ligga hos individen eller i hela organisationen. Att slarva med det affärsmässiga uppträdandet kan ge kortsiktig vinst, men långsiktigt förlorar man genom att skrämma bort kunder och leverantörer. Dessutom riskerar man att skada kommunikationen med media, organisationer och rättsväsendet.”

Vett och etikett för företag och organisationer

 

Ditt affärsmässiga uppträdande kan vara skillnaden mellan lönsamhet och misslyckande” säger Annmarie Palm på Relationista och Peter Norberg, doktor i etik och ekonomi vid Ersta Sköndals högskola.

 

Även om reglerna på listan kan ses som självklarheter är det förvånansvärt många som bryter mot dem. Det här är experternas råd:

 

1. Bra kundtjänst
Var trevlig i telefon. En amerikansk undersökning från US Chamber of Commerce visar att 68 procent av kunderna byter leverantör om de upplever att de har blivit illa behandlade av kundtjänsten.

 

2. Återkoppla alltid
Att svara sent på mejl är otrevligt, att inte svara alls är oacceptabelt. Hur kort eller sent svaret än är, svara alltid.

 

3. Undvik vita lögner
Uppriktighet är A och O, även om det ibland kan vara frestande att säga precis det som motparten vill höra. Det är dessutom lättare att komma ihåg sanningen.

 

4. Var alltid närvarande på möten
Om det inte är absolut nödvändigt så är det respektlöst mot de övriga deltagarna att svara i telefon, kolla mejl eller sitta med datorn under möten.

 

5. Passa tider
Att inte respektera tider kommunicerar att man anser sig själv vara viktigare än andra. Att komma för sent beror nästan alltid på dålig planering.

 

6. Prata inte jobb på allmän plats
Tänk på vad du säger när du pratar om jobb på bussen, flygplatsen eller restaurangen. Du vet aldrig vem som lyssnar.

 

7. Behandla alla lika
Oavsett om du stöter på företagets vd eller fruktleverantören förtjänar personen att bemötas med respekt och trevlig ton. Förvånansvärt många glömmer bort det.

 

8. Lova inte för mycket
I jakten på nästa stora upphandling kan det lätt lovas lite för mycket, både vad gäller avtal och leverans.

 

9. Stava rätt
Att kalla någon för fel namn är respektlöst, oavsett hur vanligt eller ovanligt namn personen än har. Lätt att kolla upp, och viktigt att komma ihåg.

 

10. Var förberedd
Efter några år i arbete är det lätt att bli lite för avslappnad. Se till att alltid ha stenkoll på vad som gäller så undviker du obehagliga överraskningar.

 

(Uppförandet fixar affären 8 dec 2016, Företagaren)

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

tjugo − 17 =

Dela detta med en vän