September_sad_smiley_nathan_dumlao_unsplash

Hur påverkar ”skräpledarskap” individer och samhälle?

Ledarskap eller brist på ledarskap är fokus för många rubriker i media idag. Det är inom olika områden som t.ex bank, kultur och offentlig sektor. Det brister i ansvarstagande och skapar en tillitsbrist och förtroende för företag och ledarskapt. Att känna tillit till att såväl ledaren för företaget som ordförande i styrelsen/nämnden tar sitt ansvar och är fri från korruption borde vara en självklarhet.

 

Att var ledare är ett förtroendeuppdrag som förpliktar och det är ledare som har viljan och förståelsen att genomföra sitt uppdrag på ett hållbart sätt, som ska föräras ledaruppdragen. ”Skräpledarskap” påverkar företagets resultat och varumärke, medarbetarnas hälsa och samhällets tillit till företag och myndigheter.

 

Det ledarskap som vi läser om i media och som driver sjuktalen brister på en eller flera av nedanstående punkter.

 

Självkännedom

Som ledare behöver jag ha god självkännedom och veta vem jag är, hur jag fungerar. Vilka är mina styrkor och svagheter. Vad är det som driver mig och varför gör jag det jag gör? Jag behöver vara nyfiken på min omgivning och andra människor. Jag ser att jag är en del i ett större sammanhang och skall bidra till att samarbete och skapa flow för att nå resultat.


Ansvar, ärlighet och tydlighet

Att ta ansvar för mig själv och mitt agerande. Skyller inte på andra utan tar min del i situationen. Att vara ärlig skapar förtroende och tillit. Visar tydligt vad jag tycker och tänker för det bidrar till förutsägbarhet i min omgivning.  Som ledare ska jag skapa tydlighet genom att ge likartat budskap till alla som frågar. Otydlighet skapar förvirring, bidrar till energiläckage, längre beslutsprocesser och – till slut uppgivenhet. Ingen ledare har alla svar och det är styrka att erkänna det och be andra om stöd och hjälp. Ansvar, ärlighet och tydlighet är alla förknippade med varandra och som tillsammans bidrar till #rekorderligt ledarskap – någon att lita på och känna förtroende för.

Ledare ska bidra till att skapa en rättvis och tillitsfull kultur på företaget som är befriad från rädsla och relationskorruption.

Tillit

Att känna förtroende för någon gör att vi slappnar av, känner trygghet och att alla är sedda för den de är. Ledare ska bidra till att skapa en rättvis och tillitsfull kultur på företaget som är befriad från rädsla och relationskorruption. I en bra arbetamiljö trivs jag och vill vara för att tillsammans med andra skapa betydelsefulla och viktiga resultat.

 

Nyfikenhet

Att vara nyfiken på andra människor – se hur de mår, vad de tycker, vad de gör och hur de tänker är att vara lyhörd och visa omtanke. Det blir en närliggande och naturlig återkoppling i vardagen på det som är aktuellt för tillfället och möjlighet till både uppmuntran och korrigering för att kunna uppnå bra resultat.

 

Närvaro

Att vara närvarande både fysiskt och mentalt är att visa respekt och trovärdighet för sina medarbetare, kollegor och kunder. Att vara närvarande, lyhörd, påläst och ha fokus på ämnet, gruppen och individen vid ett möte/samtal bör vara en självklarhet som bidrar till effektiva möten. Jag är rädd om min och andras tid.

 

Kommunikation

Kommunikation är en viktig del i ledarskap. Att leda andra innebär att arbeta genom mig själv för att förmå andra att göra ett arbete. Den som leder andra behöver vara trovärdig i sitt sätt att förmedla sitt budskap och leda genom att gör det man säger. Kommunicera på ett klart och tydligt sätt samt vara medveten om sin egen och andras kommunikation.

 

Helhetssyn

Resultat bygger på helhet av både hårda och mjuka värden. Fakta och mellanmänskliga värden behöver båda få sin plats för att nå framgång. Människor drivs av att känna mening och veta vart vi är på väg och vad som krävs av mig för att bidra till målet. Att vara transparent, tydlig med ramarna, involvera medarbetarna i planeringa av hur arbetet ska utföras för uppfylla uppdraget ger en upplevelse av delaktighet och ett ansvar för att resultat uppnås. Att känna och veta att jag är en betydelsefull del i hela kedjan för att uppfylla företagets verksamhet ger meningsfullhet och stolthet.

 

”Skräpledarskap” – som kännetecknas av att motsatsen till ovanstående punkter – får konsekvenser för medarbetare, företag och kunder samt – i slutändan – hela samhället.

 

Vi behöver tillsätta ansvarsfulla, handlingskraftiga, tydliga, modiga och nyfikna ledare som har fokus på uppdrag, medarbetare och kunder genom att de använder: Hjärta+Huvud+Händer = Framgång.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

femton − 7 =

Dela detta med en vän