roller ansvar befogenheter betula utveckling

Roller, ansvar och befogenheter

Roller, ansvar och befogenheter

Vilka befogenheter har cheferna och medarbetarna på din arbetsplats? Vad bidrar var och en med i verksamheten? Hur välkänd är ansvarsfördelningen i organisationen?

 

Det handlar om roller, ansvar och befogenheter. Vilken roll som var och en har på en arbetsplats och att alla är överens om vad dessa roller innebär. Rollen ska förtydliga vilken uppgift, funktion och ställning som man har i sitt arbete. Till rollen ska motsvarande ansvar och befogenheter ges för att kunna utföras på ett tydligt och självständigt sätt.

 

”Varje enskild individ måste veta vad man bidrar med. Ramverket ska tala om vad som är varje medarbetares uppgift, vilket ansvar det innebär och vad man har befogenhet till. Finns inget sådant ramverk är det svårt att tala om vad man gör. Chefen kan ha en uppfattning, medarbetaren en annan.”

 

”Om man är överens om rollfördelningen till 80 procent, saknas 20 procent. Det innebär en arbetsdag i veckan, där man har olika uppfattningar. Hur ska man då klara av ledarskapet med medarbetarsamtal och individuell lönesättning om man inte är fullständigt överens om vad rollen innebär?”

 

Så säger Johan Bertlett. Han disputerade med en avhandling som heter: ”An Empolyeeship Model and its Relation to Psychological Climate. A study of Congruence in the Behaviour of Leaders and Followers.

Om man är överens om rollfördelningen till 80 procent, saknas 20 procent. Det innebär en arbetsdag i veckan, där man har olika uppfattningar.

Otydlighet i roller, ansvar och befogenheter leder till att saker ”ramlar mellan stolarna” med konflikter, osäkerhet och ouppfyllda mål som resultat.

 

För att skapa välmående och väl presterande verksamheter behöver chefen vara en god förebild se till att det finns en tydlig och – en av alla i organisationen välkänd rollbeskrivning – samt en tydlig målbild (Vart ska vi?) tydliga roller (Vem gör vad?) och att alla får feedback på önskvärdt beteende (Vad behöver jag göra för att bidra till målet?)

 

Att regelbundet kommunicera, diskutera och utvärderar rollfördelningen bidrar till en känsla av delaktighet, att man är uppdaterad och att alla – utifrån sin roll – bidrar till verksamhetens mål.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

fem × två =

Dela detta med en vän