blogg ny pa jobbet sluta pa jobbet betulautveckling

Ny på jobbet & sluta på jobbet

Minst du första dagen på jobbet? Kommer du ihåg känslan när du fick besked om att du fått arbetet? Första dagen då du skulle gå till arbetet och möta din nya chef och kollegor? Låt detta vara din utgångspunkt när du ska välkomna en ny medarbetare –  oavsett anställningsform. Medarbetaren är där för att utföra ett uppdrag som ni på företaget önskar och då är inte längden eller anställningsformen det som ska avgöra hur introduktionen ska planeras. Alla har samma värde och ska uppleva ett likartat mottagande!

 

En välplanerad och bra introduktion ger en bra start samt och skapar ett fint minne för medarbetaren, som kommer att dela med sig av det till sin omgivning. Som företag är en bra strukturerad och planerad introduktion en bra start för att på kort tid få en effektiv medarbetare. Förbered så många saker du kan som dator, konton, mobil, arbetsplats, gemensamt kaffe och lunch etc.

 

En bra introduktion är första intrycket av en arbetsplats och kan vara avgörande för om en medarbetare stannar eller slutar på företaget. Att som ny medarbetare känna sig välkommen och efterlängtad är viktigt. Introduktionen börjar redan innan medarbetarens första dag. Ett välkomstbrev med introduktionsprogram, arbetstider och information om vem som kommer att vara fadder för den nyanställde, skickas till medarbetaren i god tid innan första arbetsdagen. Under den första tiden är det viktigt att medarbetaren känner sig sedd och får feedback på sina insatser. Det är lika viktigt att som chef få respons på hur introduktionen fungerat, för att kunna utveckla den.

 

En introduktion har 4 steg:

  1. Förberedelser
  2. Första dagen
  3. ”Inskolning”
  4. Uppföljning

Alla har samma värde och ska uppleva ett likartat mottagande!

Lika viktig som introduktionen är för en nyanställd är avslutningen för en anställd. När en anställning upphör – oavsett anställningsform och tid – ska ett avslut göras för att markera ett slut för medarbetaren, verksamheten och företaget. Medarbetaren kommer att lämna och bära med sig ett minne av hur avslutet hanterades, som hen kommer att dela med sig av till omgivningen. Om medarbetaren vid nyanställning kände glädje och stolthet över att få börja på företaget, är det värdefullt att samma känsla finnas kvar även när medarbetaren slutar.

 

Ha en lika strukturerad och planerad process för avslut av anställning som vid nyanställning. En checklista delas ut i god tid före avslut där det framgår vad som ska göras, så att medarbetaren kan genomföra sina åtagande innan hen lämnar företaget. Det kan vara att avsluta och stänga ärenden, överlämna ärenden, introducera ny kollega, återlämna mobil/dator, städa arbetsplats etc. Ett avslutningssamtal ska genomföras mellan chef och medarbetare för avstämning, uppföljning och för att ”knyta ihop säcken”.

 

Chefen och medarbetaren får vid detta tillfälle möjlighet att vara mer personliga och tala om vilken relation de kan förväntas ha i framtiden. Frågor som ”Ställer chefen upp som referens?”, ”Kan chefen kontakta medarbetaren för eventuella frågor om ansvarsområdet efter avslutad tjänst?” kan besvaras.

En avtackningsceremoni där chefer och kollegor, samt medarbetaren, får möjlighet att säga tack och hej, har ett stort värde för att avsluta det gamla och påbörja det nya.

 

Det är viktigt att göra likadant för alla, så att det inte upplevs som att det är orättvist och skillnad på olika befattningar/personer! Ju mer transparens och självklarheter som finns i ceremonierna, desto större tillit skapas. Arbetsgivarvarumärket måste finnas med hela vägen, från introduktion till avslut.

 

Medarbetare som får ett bra avslut och känner sig sedda och respekterade kommer att uttrycka en bra känsla för fd arbetsgivaren vilket gagnar båda parter.

 

Kommer du ihåg ett mindre bra och bra avslut?
Vad var det som gjorde att du upplevde det ena som mindre bra och det andra som bra?

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

5 + fyra =

Dela detta med en vän