bloggbetulautveckling hjalpsamhet

Hjälpsamhet

Att vara hjälpsam mot någon är att vara tillmötesgående och man gör det på ett osjälviskt sätt när det behövs.

Vilket är det bästa sättet att nå framgång på: att fokusera på sin egen prestation eller att vara hjälpsam och interagera med andra?

 

En karriär som bygger på girighet håller inte i det långa loppet. Idag interagerar vi på ett helt annat sätt jämfört med tidigare, och ett själviskt beteende är varken smart eller framgångsrikt. Människor som byggt upp hållbara kontaktnät med nuvarande och tidigare medarbetare har bättre förutsättningar att nå framgång.

 

Världen är inte så stor och det är mycket sannolikt att du förr eller senare träffar på människor som du arbetat med tidigare. Det gör att vi alla ska vara omsorgsfulla med hur vi behandlar varandra.

 

Människor kan delas in i tre olika grupper (när det handlar om hjälpsamhet):

 

  1. Tagare – de försöker få ut så mycket som möjligt av andra och samtidigt ge så lite av sig själv som möjligt.
  2. Givare – de tycker om att hjälpa andra med råd, dela med sig av kunskap, erbjuda kompetens utan att be om något i utbyte.
  3. Matchare – de är mittemellan d.v.s. ” jag hjälper dig och väntar att du hjälper mig när jag behöver”. En rättviseprincip där det jämnar ut sig i det långa loppet.

I en studie av organisationspsykologen Adam Grant var ”Givare” både minst och mest framgångsrika.

 

De som redan i unga år börjar agera som givare och delar med sig av sina kunskaper, når resultat på kort och lång sikt.

 

En studie av sociologen Mark Granovetter framkommer det att vi fäster en alltför stor tilltro till vad vi uppfattar som ”starka band” till vänner och kollegor när vi avslutar en anställning. Studien visar på att de ”svaga banden” till mer ytliga bekanta hjälper oss allra mest när vi letar efter ett nytt jobb. De ”starka banden” är ofta förknippade med det gamla jobbet och kan därför inte hjälpa oss framåt.

 

Framgången ligger i att kunna förnya gamla eller slumrande kontakter – ”svaga band”. ”Givaren” har ett övertag när det kommer till att aktivera denna tillgång – att förnya gamla eller slumrande kontakter – då de redan har ett förtroendekapital uppbyggt.

 

Arbetsgivare ska se på ”givande” från en medarbetare till en annan som en positiv egenskap, då detta beteende sprider sig som ringar på vattnet.

 

Enligt Adam Grant utmärker sig ”Tagare” genom självförhärligande bilder och ett självcentrerat sätt att konversera med andra. De tar plats och lämnar lite eller inget utrymme till andra.

 

Det är viktigt att tänka på hur vi agerar i alla sammanhang och att det överensstämmer med den bild vi vill förmedla – även i sociala media, då det ger andra information om vilka vi är.

 

Det spelar ingen roll om vi lämnar en enastående CV och lysande referenser om de inte stämmer med avtrycket vi lämnar på nätet menar Adam Grant.

 

Han säger att han är en ”Givare”. Han vill lämna avtryck, hjälpa andra, inspirera andra och vara tillgänglig för sina studenter så mycket han kan.

Vad är du – en ”Tagare”, ”Givare” eller en ”Matchare” – och vilket avtryck vill du lämna efter dig?

Inga kommentarer

Skriv en kommentar

14 + 19 =

Dela detta med en vän